MENU

Aktualności Praca Kontakt

WIĘCEJ O NAS

Produkty Portfolio O firmie Partnerzy i klienci
OK

AKTUALNOŚCI

 • TonCut 7 - 7.1.209.5545
  15.02.2019 08:14:39

  Informujemy o nowej wersji programu TonCut 7. Nowa wersja zawiera następujące zmiany:

  • Import CSV: dodano możliwość wskazania czy wymiary są brutto czy netto.
  • Import CSV: jeśli dostępna jest grubość materiału, to lista materiałów pokazuje tylko te pasujące.
  • Import CSV: poprawiono błąd, który mógł powodować zawieszenie programu jeśli jeden z materiałów nie został przypisany.
  • Import CSV: poprawiono błąd, który mógł powodować zawieszenie programu jeśli jeden z wymiarów nie był poprawną liczbą.
  • Lista formatek pokazuje teraz wymiary brutto.
  • Przycisk Start jest teraz zawsze aktywny.
  • Poprawiono błąd w oknie edycji danych formatki, który powodował złe przeliczanie wymiarów jeśli używana jednostka była inna niż milimetry.
 • TonCut 7 - 7.1.204.5536
  13.02.2019 07:49:45

  Informujemy o nowej wersji programu TonCut 7. Nowa wersja zawiera następujące zmiany:

  • Możliwość wprowadzania wymiarów formatek w postaci wartości netto lub brutto.
  • Poprawiono błąd, który pozwalał na tworzenie wiele urządzeń, materiałów i oklein o takiej samej nazwie.
  • Poprawiono błąd, który mógł powodować błędne przypisanie materiałów do urządzeń przy imporcie (materiałów i urządzeń) z pliku SSI.
 • TonCut 7 - 7.1.173.5488
  07.02.2019 10:04:45

  Informujemy o nowej wersji programu TonCut 7. Nowa wersja zawiera następujące zmiany:

  • Okleiny - dodano grubość okleiny.
  • Okleiny - dodano informację o grubości materiału.
  • Wydruki - w celu zwiększenia widoczności, okleiny są teraz oznaczane na niebiesko.
  • Przy pierwszej instalacji, konfiguracja programu jest teraz dopasowywana do szybkości komputera.
  • Dodano możliwość przywrócenia domyślnych profili wyszukiwania.
  • Poprawiono błąd, który mógł powodować złe wyznaczanie cięć. Konsekwencją tego błędu był brak numerów cięć na wydrukach. Program mógł też zaniżać sumaryczną ilość i długość cięć.
  • Wydruki - poprawiono błąd, który powodował brak wymiarowania głównych cięć jeśli arkusz posiadał marginesy.

  Stare wtyczki nie będą działały z tą wersją programu TonCut. Prosimy o aktualizację wszystkich używanych wtyczek.

 • TonCut 7 - 7.1.166.5386
  25.01.2019 14:11:18

  Informujemy o nowej wersji programu TonCut 7. Nowa wersja zawiera następujące zmiany:

  • Wsparcie dla materiałów 1D.
  • Zupełnie nowy wydruk wyników:
   • poprawiliśmy problem z odbiciem lustrzanym schematu,
   • lepsze wykorzystanie przestrzeni w zależności od tego czy drukujemy w poziomie, czy w pionie,
   • wyróżniona informacja o ilości kopii danego arkusza.
  • Możliwość zmiany kryterium wyboru najlepszego rozwiązania.
  • Możliwość zmiany kolejności druku etykiet.
  • Ograniczenie długości i szerokości cięcia jako oddzielne parametry urządzenia - przydatne przy cięciu pasami do ograniczenia szerokości pasa.
  • Zupełnie nowe okno danych arkuszy.
  • Informacje o zużyciu materiałów i oklein na ekranie wyników.
  • Uporządkowaliśmy statystyki na wydrukach i w programie.
  • Usunęliśmy wydruk podsumowania.
  • Możliwość wyłączenia naddatku w materiale.
  • Dodaliśmy zabezpieczenie utraty wprowadzonych danych.

  Stare wtyczki nie będą działały z tą wersją programu TonCut. Prosimy o aktualizację wszystkich używanych wtyczek.

 • TonCut 7 - 7.1.117.4827
  31.08.2018 05:56:34

  Informujemy o nowej wersji programu TonCut 7. Nowa wersja zawiera następujące zmiany:

  • Poprawiliśmy formułę oceny rozwiązań tak by uwzględniała nie tylko wielkość odpadu, ale też wielkość odpadu użytkowego i powierzchnię użytych arkuszy.
  • Wydruk etykiet - etykiety są rysowane nawet jeśli nie mieszczą się na stronie.
  • Dodaliśmy wymiary arkusza pod jego podglądem.
 • TonCut 7 - 7.1.108.4805
  01.08.2018 04:52:49

  Informujemy o nowej wersji programu TonCut 7. Nowa wersja zawiera następujące zmiany:

  • Poprawiono błąd kompilatora, który mógł powodować zawieszenie programu na komputerach o większej mocy obliczeniowej i/lub większej ilości rdzeni procesora.
  • Poprawiono przypisanie marginesów arkuszy. Teraz orientacja lewy/górny/prawy/dolny odnosi się do takiego położenia arkusza, w którym długość jest poziomo, a szerokość pionowo.
  • Dodano kontrolę wielkości marginesów na etapie importu z plików CSV.
  • Poprawiono błąd, który mógł powodować brak niektórych wymiarów głównych cięć na wydrukach.

  UWAGA: zmiana przypisania marginesów dotyczy też wtyczek Bottero 352-BCC oraz Schneider Electric NUM 1020. Prosimy o zaktualizowanie ich do najnowszych wersji.

 • TonCut 7 - 7.1.73.4728
  29.05.2018 09:50:44

  Informujemy o nowej wersji programu TonCut 7. Nowa wersja zawiera następujące zmiany:

  • Drobne modyfikacje pod kątem zgodności z RODO.
  • Różne drobne poprawki.
 • TonCut 7 - 7.1.68.4701
  21.05.2018 08:04:00

  Informujemy o nowej wersji programu TonCut 7. Nowa wersja zawiera następujące zmiany:

  • Wtyczka dla Microsoft Excel do szybkiego eksportu danych bezpośrednio do TonCut'a.
  • Import CSV - dodano wsparcie dla okleinowania.
  • Import CSV - wprowadzono możliwość tworzenia nowych materiałów już na etapie importu.
  • Import CSV - zmieniono domyślny separator ze średnika na przecinek.
  • Eksport DXF - poprawiono błędne identyfikatory formatek na warstwie opisów.
  • Poprawiono błąd, który powodował bardzo wolną pracę programu w przypadku gdy na liście formatek lub arkuszy było bardzo dużo pozycji.
  • Poprawiono błąd, który powodował otwieranie plików XLSX we wtyczce do obsługi formatu CSV. Teraz plik zostanie otworzony we wtyczce do importu z KDMax'a.
  • Poprawiono błąd, który powodował, że okno raportowania błędów nie miało przetłumaczonych tekstów.
  • Wydruk etykiet - w oknie Opcje dodano informację o rozmiarach papieru.
  • W oknie o braku rozwiązań dodano informację o materiałach.
  • Wiele innych poprawek i usprawnień.

  Stare wtyczki nie będą działały z tą wersją programu TonCut. Prosimy o aktualizację wszystkich używanych wtyczek.

 • TonCut 7 - 7.1.55.4646
  26.04.2018 07:04:48

  Informujemy o nowej wersji programu TonCut 7. Nowa wersja zawiera następujące zmiany:

  • Priorytety formatek - zmieniliśmy formułę oceny rozwiązań tak by wyniki zawierające wszystkie formatki z priorytetem krytycznym zawsze były oceniane wyżej niż pozostałe.
  • Eksport DXF - format pliku zmieniono na R15 (AC1015), czyli wersję obsługiwaną przez AutoCAD 2000-2003.
  • Eksport DXF - dodano niedrukowaną warstwę z opisami formatek.
  • Eksport DXF - dodano możliwość eksportu formatek i odpadu jako prostokąty.
  • Wydruk etykiet - dodano możliwość zmiany marginesów oraz odstępu między wierszami.
  • Wydruk wyników - na schemacie rozkroju dodano wizualną informację o ornamencie.
  • Podgląd wyników - formatki z priorytetem wysokim i krytycznym są oznaczane kolorem pomarańczowym i czerwonym.
 • TonCut 7 - 7.1.52.4616
  26.01.2018 06:23:21

  Informujemy o nowej wersji programu TonCut 7. Nowa wersja zawiera następujące zmiany:

  • Dodaliśmy możliwość wyłączenia graficznego oznaczania odpadu na wydrukach. Opcja ta została dodana ze względu na niektóre komputery/drukarki, które zamiast ukośnych linii drukowały jednolitą czarną powierzchnię.
Nasi klienci w Polsce

Poniżej znajduje się mapa losowo wybranych firm, które są naszymi klientami.

Mapa klientów
Nasi klienci na świecie

Słyszeli o nas również poza granicami Polski. Poniżej znajduje się mapa losowo wybranych klientów z całego świata.

Mapa klientów
© Codeton Software Regulamin i polityka prywatności