MENU

Aktualności Praca Kontakt

WIĘCEJ O NAS

Produkty Portfolio O firmie Partnerzy i klienci
OK

AKTUALNOŚCI

 • TonCut 7 - 7.1.443.6671
  29.11.2019 07:11:16

  Informujemy o nowej wersji programu TonCut 7. Nowa wersja zawiera następujące zmiany:

  • Opcja zezwalaj na cięcie po krawędzi jest teraz niedostępna jeśli minimalna szerokość cięcia jest większa od zera.
  • Opcja zezwalaj na cięcie po krawędzi działa teraz również dla cięć wewnątrz arkusza, a nie tylko na brzegach.
  • Poprawiono błąd, który mógł powodować nieoptymalne wyniki wyszukiwania w przypadku gdy używane były marginesy, rzaz, optymalny sposób odcinania marginesów i włączone było cięcie po krawędzi.
  • Poprawiono błąd, który mógł powodować spowolnienie optymalizacji w przypadku gdy dotyczyła dużej ilości bardzo małych formatek.
  • Poprawiono błąd, który mógł powodować zawieszenie programu gdy ilość wprowadzonych arkuszy była bardzo duża.
 • TonCut 7 - 7.1.435.6603
  21.11.2019 04:50:03

  Informujemy o nowej wersji programu TonCut 7. Nowa wersja zawiera następujące zmiany:

  • Poprawiono błąd, który mógł powodować niewyświetlanie notyfikacji o nowej wersji programu.
  • Poprawiono błąd, który powodował problem z ponowną aktywacją licencji DEMO.
  • Poprawiono błąd, który powodował, że ekran powitalny nie znikał przy imporcie plików bezpośrednio z Microsoft Excel, lub z plików podanych w linii komend.
 • TonCut 7 - 7.1.430.6585
  04.11.2019 18:28:15

  Informujemy o nowej wersji programu TonCut 7. Nowa wersja zawiera następujące zmiany:

  • Filtrowanie wyników - filtrowanie uwzględnia odpad wynikający z rzazu.
  • Filtrowanie wyników - dodaliśmy możliwość wyboru czy odpad użytkowy ma być brany pod uwagę.
  • Okno konfiguracji - wybór dokładności wymiarów jest teraz bardziej intuicyjny.
  • Eksport DXF - poprawiono błąd, który powodował złe ułożenie formatek jeśli zastosowany był obrót lub odbicie lustrzane.
  • Eksport PLT - zmieniliśmy sposób podawania skali. Teraz podaje się rozdzielczość.
  • Poprawiono błąd, który mógł powodować przekłamanie marginesów w trakcie edycji arkusza.
  • Poprawiliśmy wsparcie dla pracy na wielu monitorach.
 • TonCut 7 - 7.1.414.6500
  27.08.2019 08:45:38

  Informujemy o nowej wersji programu TonCut 7. Nowa wersja zawiera następujące zmiany:

  • Program został dostosowany do monitorów z dużą rozdzielczością. Prawidłowo też obsługuje tryb High-DPI w Windows 10.
  • Poprawiony został błąd powodujący, że wydruki zajmowały tylko niewielką część strony.
  • Znacząco przyspieszyliśmy algorytm wyznaczania cięć.
  • Poprawiliśmy błąd, który mógł powodować powstawanie duplikatów materiałów, urządzeń i oklein.
  • Poprawiliśmy błąd, który mógł powodować zawieszenie programu przy dodawaniu standardowych wymiarów arkuszy.
  • DXF - warstwa z opisami formatek może być teraz drukowalna.
  • DXF - dodaliśmy możliwość zmiany nazwy warstwy z opisami formatek.
  • Zwiększyliśmy dokładność statystyk (długości i powierzchni) do 3 miejsc po przecinku.
  • Odświeżyliśmy wygląd.
 • TonCut 7 - 7.1.320.6020
  28.03.2019 09:29:14

  Informujemy o nowej wersji programu TonCut 7. Nowa wersja zawiera następujące zmiany:

  • Dodano możliwość określenia jaki wymiar (netto czy brutto) ma być wycinany.
  • Grubość okleiny może być teraz równa zero.
Nasi klienci w Polsce

Poniżej znajduje się mapa losowo wybranych firm, które są naszymi klientami.

Mapa klientów
Nasi klienci na świecie

Słyszeli o nas również poza granicami Polski. Poniżej znajduje się mapa losowo wybranych klientów z całego świata.

Mapa klientów
© Codeton Software Regulamin i polityka prywatności