MENU

PRACA AKTUALNOŚCI KONTAKT O NAS
OK

Aktualności

 • TonCut 8 - 8.2.102.11557
  13.10.2022 06:38:18

  Informujemy o nowej wersji programu TonCut 8. Nowa wersja zawiera następujące zmiany:

  • Poprawiliśmy błąd, który mógł powodować bardzo długi czas optymalizacji materiałów 1D.
  • Poprawiliśmy błąd, który w specyficznych sytuacjach mógł powodować umieszczanie elementów 1D poza granicami materiału.
 • TonCut 8 - 8.2.97.11544
  13.09.2022 13:53:26

  Informujemy o nowej wersji programu TonCut 8. Nowa wersja zawiera następujące zmiany:

  • Etykiety - dodaliśmy opcję wyboru czy orientacja elementu na podglądzie ma być zgodna z rozkrojem, czy z danymi wejściowymi.
  • Poprawiliśmy błąd, który mógł powodować brak możliwości eksportu danych z Microsoft Excel.
  • Poprawiliśmy wygląd aplikacji na Windows 11.
 • TonCut 8 - 8.2.94.11537
  25.07.2022 08:46:22

  Informujemy o nowej wersji programu TonCut 8. Nowa wersja zawiera następujące zmiany:

  • Poprawiliśmy błąd, który mógł powodować używanie zbyt małej ilości zasobów.
  • Poprawiliśmy błąd, który przy imporcie danych mógł powodować przypisywanie materiałów o niewłaściwej grubości.
 • TonCut 8 - 8.2.92.11527
  10.06.2022 08:41:13

  Informujemy o nowej wersji programu TonCut 8. Nowa wersja zawiera następujące zmiany:

  • Dodaliśmy szablony zestawów elementów.
  • Dodaliśmy możliwość wykonania kopii zapasowej wszystkich danych oraz konfiguracji programu.
  • Zmieniliśmy domyślne działanie importu danych biblioteki tak by nie powstawały duplikaty urządzeń, grup materiałowych i oklein.
  • Dodaliśmy opcję naprawienia wtyczki dla programu Microsoft Excel.
  • Dodaliśmy opcję optymalizacji tylko zaznaczonych elementów.
  • Przy eksporcie wyników do plików CSV, tworzony jest dodatkowy plik, który zawiera wszystkie rozkroje.
  • Poprawiliśmy błąd w importerze plików CSV, który mógł powodować błędną interpretację struktury danych.
  • Przywróciliśmy możliwość eksportu DXF dla materiałów 1D.
  • Usunęliśmy nieprzyjemny dźwięk przy dodawaniu lub usuwaniu elementów za pomocą klawiszy PLUS i MINUS.
  • Poprawiliśmy generatory identyfikatorów tak by znaczniki %L i %W używały jednostek wybranych w konfiguracji.
 • TonCut 8 - 8.2.85.11241
  25.04.2022 18:42:06

  Informujemy o nowej wersji programu TonCut 8. Nowa wersja zawiera następujące zmiany:

  • Poprawiliśmy błąd, który mógł powodować przedwczesne zakończenie optymalizacji.
  • Poprawiliśmy błąd, który mógł powodować błędne przedstawianie oklein na wydruku etykiet.
 • TonCut 8 - 8.2.82.11227
  25.04.2022 08:14:31

  Informujemy o nowej wersji programu TonCut 8. Nowa wersja zawiera następujące zmiany:

  • Dodaliśmy mechanizm aktualizacji wtyczek.
  • Poprawiliśmy błąd, który mógł powodować zawieszenie programu przy uruchamianiu optymalizacji i uniemożliwiać edycję elementów oraz zasobów.
  • Poprawiliśmy błąd, który przy dodawaniu nowych elementów, za każdym razem wymuszał wprowadzanie grupy materiałowej.
 • TonCut 8 - 8.2.30.11054
  07.04.2022 10:28:59

  Informujemy o nowej wersji programu TonCut 8. Nowa wersja zawiera następujące zmiany:

  • Poprawiliśmy błąd, który mógł uniemożliwiać wczytywanie niektórych wyników.
  • Poprawiliśmy błąd w oknie importu danych tabelarycznych, który mógł powodować złe rozmieszczenie pól wyboru określających rodzaje kolumn.
  • Poprawiliśmy błąd, który mógł powodować zawieszenie programu przy wpisywaniu nazwy grupy materiałowej w oknach edycji danych elementu i zasobu.
 • TonCut 8 - 8.2.22.11022
  04.04.2022 06:06:03

  Informujemy o nowej wersji programu TonCut 8. Nowa wersja zawiera następujące zmiany:

  • Dodaliśmy wsparcie dla skosów w materiałach 1D.
  • Dodaliśmy możliwość powtórzenia dowolnej optymalizacji bez potrzeby jej wycofywania.
  • Dodaliśmy tryb wysokiego kontrastu na wydruku etykiet.
  • Dodaliśmy możliwość zmiany rozmiarów czcionek w eksportowanych plikach DXF.
  • Zmieniliśmy orientację elementów na etykietach, tak by była taka sama jak na rozkroju.
  • Poprawiliśmy i rozbudowaliśmy tryb pracy bez stanów magazynowych.
  • Poprawiliśmy błąd, który mógł powodować złą kolejność elementów na rozkrojach 1D (algorytm bez obsługi skosów).
  • Poprawiliśmy błąd, który mógł powodować zawieszenie programu przy uruchomieniu optymalizacji.
  • Zmieniliśmy nazwę licencji OEM na OFL.
 • TonCut 8 - 8.1.40.10306
  01.09.2021 05:47:57

  Informujemy o nowej wersji programu TonCut 8. Nowa wersja zawiera następujące zmiany:

  • Usprawniono obsługę profili importu danych tabelarycznych.
  • Dodano możliwość zmiany rozmiaru okna importu danych tabelarycznych.
  • Poprawiono problem z identyfikacją standardowych rozmiarów zasobów 1D.
  • Poprawiono problem, który mógł spowalniać czas optymalizacji (i generować gorsze wyniki) przy bardzo dużej ilości zasobów.
  • Poprawiono błąd, który powodował problemy z zaznaczaniem większej ilości pozycji na listach.
  • Poprawiono błąd, który uniemożliwiał import danych tabelarycznych, jeśli ilość importowanych pozycji nie była liczbą całkowitą.
 • TonCut 8 - 8.1.28.10281
  07.01.2021 14:05:44

  Informujemy o nowej wersji programu TonCut 8. Nowa wersja zawiera następujące zmiany:

  • Dodano możliwość wyboru sposobu identyfikacji elementów na drukowanych schematach.
  • Dodano możliwość wyboru jakie wymiary (netto, brutto, czy wycinane) mają być wyświetlane na listach elementów (nie dotyczy wydruków).
  • Do eksportowanych plików CSV dodano kolumny z wymiarami netto oraz wymiarami do wycięcia.
  • Poprawiono błąd, który powodował błędną kolejność elementów na wydrukach.
  • Poprawiono błąd, który mógł powodować zawieszenie programu po wycofaniu wyników optymalizacji.
  • Poprawiono obsługę uszkodzonych plików XLSX.
  • Poprawiono ułożenie tekstów na drukowanych schematach, tak by były bardziej czytelne.
© Codeton Software Regulamin i polityka prywatności