MENU

PRACA AKTUALNOŚCI KONTAKT O NAS
OK

Aktualności

 • TonCut 8 - 8.3.113.14048
  16.11.2023 04:06:50

  Informujemy o nowej wersji programu TonCut 8. Nowa wersja zawiera następujące zmiany:

  • Przyspieszono optymalizację przy użyciu SI.
  • Poprawiono błąd, który mógł powodować zniknięcie podglądu w oknie eksportu wyników.
 • TonCut for Automation - 1.0.756.1351
  16.11.2023 03:58:59

  Informujemy o nowej wersji programu TonCut for Automation. Nowa wersja zawiera następujące zmiany:

  • Przyspieszono optymalizację przy użyciu SI.
 • TonCut for Automation - 1.0.754.1349
  10.11.2023 07:15:06

  Informujemy o nowej wersji programu TonCut for Automation. Nowa wersja zawiera następujące zmiany:

  • Znacząco przyspieszono optymalizację przy użyciu SI, gdy w zasobach jest bardzo dużo pozycji.
  • Poprawiono błąd, który mógł powodować bardzo powolną optymalizację przy użyciu SI.
 • TonCut 8 - 8.3.104.14008
  10.11.2023 07:09:16

  Informujemy o nowej wersji programu TonCut 8. Nowa wersja zawiera następujące zmiany:

  • Znacząco przyspieszono optymalizację przy użyciu SI, gdy w zasobach jest bardzo dużo pozycji.
  • Przyspieszono działanie interfejsu użytkownika, gdy w zasobach lub projektach jest bardzo dużo pozycji.
  • Poprawiono błąd, który mógł powodować bardzo powolną optymalizację przy użyciu SI.
  • Poprawiono błąd, który mógł powodować zawieszenie programu przy imporcie danych tabelarycznych.
 • TonCut 8 - 8.3.89.13863
  26.10.2023 08:14:50

  Informujemy o nowej wersji programu TonCut 8. Nowa wersja zawiera następujące zmiany:

  • Dodano domyślne profile importu z programów PRO100 i Corpus.
  • Zna­czą­co przy­spie­szo­no opty­ma­li­za­cję w przy­pad­ku bar­dzo du­żej ilo­ści za­so­bów.
  • Przyspieszono działanie programu przy wprowadzonej dużej ilości grup materiałowych i zasobów.
  • Po­pra­wio­no błąd, któ­ry mógł po­wo­do­wać po­gor­sze­nie wy­ni­ków opty­ma­li­za­cji gdy włą­czo­ne było gru­po­wa­nie i ogra­ni­cze­nie dłu­go­ści cię­cia.
  • Poprawiono błąd, który mógł powodować zawieszenie programu przy jego zamykaniu.
  • Poprawiono błąd, który powodował niezapisywanie standardowych rozmiarów po imporcie grup materiałowych.
  • Poprawiono błąd w procedurze kopii zapasowej, który powodował niezapisywanie przypisania kolumn w profilach importu.
  • Poprawiono błąd w importerze danych tabelarycznych, który w specyficznych okolicznościach mógł powodować zawieszenie programu.
 • TonCut for Automation - 1.0.747.1320
  26.10.2023 07:35:28

  Informujemy o nowej wersji programu TonCut for Automation. Nowa wersja zawiera następujące zmiany:

  • Dodano grupowanie wyników (patrz: Cutting.quantity)
  • Znacząco przyspieszono optymalizację w przypadku bardzo dużej ilości zasobów.
  • Poprawiono błąd, który powodował błędne wczytywanie struktury elementów.
  • Poprawiono błąd, który mógł powodować pogorszenie wyników optymalizacji gdy włączone było grupowanie i ograniczenie długości cięcia.
  • Zmieniono numer wersji obiektu Output na 2.
 • TonCut for Automation - 1.0.741.1291
  08.09.2023 07:21:00

  Informujemy o nowej wersji programu TonCut for Automation. Nowa wersja zawiera następujące zmiany:

  • Poprawiono błąd, który w specyficznych okolicznościach mógł powodować błędne wczytywanie wartości liczbowych.
  • Poprawiono błąd, który powodował zapisywanie wartości liczbowych ze zbyt małą dokładnością.
 • TonCut 8 - 8.3.76.13672
  08.09.2023 07:14:53

  Informujemy o nowej wersji programu TonCut 8. Nowa wersja zawiera następujące zmiany:

  • Poprawiono błąd, który po zmianie sposobu wymiarowania powodował problemy z edycją projektów i zasobów.
 • TonCut 8 - 8.3.74.13667
  23.08.2023 15:26:00

  Informujemy o nowej wersji programu TonCut 8. Nowa wersja zawiera następujące zmiany:

  • Poprawiono błąd, który powodował błędne wczytywanie skosów elementów 1D.
  • Poprawiono błąd, który uniemożliwiał ponowienie wycofanej optymalizacji.
 • TonCut for Automation - 1.0.738.1288
  02.08.2023 08:06:03

  Informujemy o nowej wersji programu TonCut for Automation. Nowa wersja zawiera następujące zmiany:

  • Naprawiono problem z instalatorem, który uniemożliwiał instalację przykładów w wersji serwerowej aplikacji.
© Codeton Software Regulamin i polityka prywatności