MENU

PRACA AKTUALNOŚCI KONTAKT O NAS
OK

Aktualności

 • TonCut 8 - 8.2.92.11527
  10.06.2022 08:41:13

  Informujemy o nowej wersji programu TonCut 8. Nowa wersja zawiera następujące zmiany:

  • Dodaliśmy szablony zestawów elementów.
  • Dodaliśmy możliwość wykonania kopii zapasowej wszystkich danych oraz konfiguracji programu.
  • Zmieniliśmy domyślne działanie importu danych biblioteki tak by nie powstawały duplikaty urządzeń, grup materiałowych i oklein.
  • Dodaliśmy opcję naprawienia wtyczki dla programu Microsoft Excel.
  • Dodaliśmy opcję optymalizacji tylko zaznaczonych elementów.
  • Przy eksporcie wyników do plików CSV, tworzony jest dodatkowy plik, który zawiera wszystkie rozkroje.
  • Poprawiliśmy błąd w importerze plików CSV, który mógł powodować błędną interpretację struktury danych.
  • Przywróciliśmy możliwość eksportu DXF dla materiałów 1D.
  • Usunęliśmy nieprzyjemny dźwięk przy dodawaniu lub usuwaniu elementów za pomocą klawiszy PLUS i MINUS.
  • Poprawiliśmy generatory identyfikatorów tak by znaczniki %L i %W używały jednostek wybranych w konfiguracji.
 • TonCut 8 - 8.2.85.11241
  25.04.2022 18:42:06

  Informujemy o nowej wersji programu TonCut 8. Nowa wersja zawiera następujące zmiany:

  • Poprawiliśmy błąd, który mógł powodować przedwczesne zakończenie optymalizacji.
  • Poprawiliśmy błąd, który mógł powodować błędne przedstawianie oklein na wydruku etykiet.
 • TonCut 8 - 8.2.82.11227
  25.04.2022 08:14:31

  Informujemy o nowej wersji programu TonCut 8. Nowa wersja zawiera następujące zmiany:

  • Dodaliśmy mechanizm aktualizacji wtyczek.
  • Poprawiliśmy błąd, który mógł powodować zawieszenie programu przy uruchamianiu optymalizacji i uniemożliwiać edycję elementów oraz zasobów.
  • Poprawiliśmy błąd, który przy dodawaniu nowych elementów, za każdym razem wymuszał wprowadzanie grupy materiałowej.
 • TonCut 8 - 8.2.30.11054
  07.04.2022 10:28:59

  Informujemy o nowej wersji programu TonCut 8. Nowa wersja zawiera następujące zmiany:

  • Poprawiliśmy błąd, który mógł uniemożliwiać wczytywanie niektórych wyników.
  • Poprawiliśmy błąd w oknie importu danych tabelarycznych, który mógł powodować złe rozmieszczenie pól wyboru określających rodzaje kolumn.
  • Poprawiliśmy błąd, który mógł powodować zawieszenie programu przy wpisywaniu nazwy grupy materiałowej w oknach edycji danych elementu i zasobu.
 • TonCut 8 - 8.2.22.11022
  04.04.2022 06:06:03

  Informujemy o nowej wersji programu TonCut 8. Nowa wersja zawiera następujące zmiany:

  • Dodaliśmy wsparcie dla skosów w materiałach 1D.
  • Dodaliśmy możliwość powtórzenia dowolnej optymalizacji bez potrzeby jej wycofywania.
  • Dodaliśmy tryb wysokiego kontrastu na wydruku etykiet.
  • Dodaliśmy możliwość zmiany rozmiarów czcionek w eksportowanych plikach DXF.
  • Zmieniliśmy orientację elementów na etykietach, tak by była taka sama jak na rozkroju.
  • Poprawiliśmy i rozbudowaliśmy tryb pracy bez stanów magazynowych.
  • Poprawiliśmy błąd, który mógł powodować złą kolejność elementów na rozkrojach 1D (algorytm bez obsługi skosów).
  • Poprawiliśmy błąd, który mógł powodować zawieszenie programu przy uruchomieniu optymalizacji.
  • Zmieniliśmy nazwę licencji OEM na OFL.
 • TonCut 8 - 8.1.40.10306
  01.09.2021 05:47:57

  Informujemy o nowej wersji programu TonCut 8. Nowa wersja zawiera następujące zmiany:

  • Usprawniono obsługę profili importu danych tabelarycznych.
  • Dodano możliwość zmiany rozmiaru okna importu danych tabelarycznych.
  • Poprawiono problem z identyfikacją standardowych rozmiarów zasobów 1D.
  • Poprawiono problem, który mógł spowalniać czas optymalizacji (i generować gorsze wyniki) przy bardzo dużej ilości zasobów.
  • Poprawiono błąd, który powodował problemy z zaznaczaniem większej ilości pozycji na listach.
  • Poprawiono błąd, który uniemożliwiał import danych tabelarycznych, jeśli ilość importowanych pozycji nie była liczbą całkowitą.
 • TonCut 8 - 8.1.28.10281
  07.01.2021 14:05:44

  Informujemy o nowej wersji programu TonCut 8. Nowa wersja zawiera następujące zmiany:

  • Dodano możliwość wyboru sposobu identyfikacji elementów na drukowanych schematach.
  • Dodano możliwość wyboru jakie wymiary (netto, brutto, czy wycinane) mają być wyświetlane na listach elementów (nie dotyczy wydruków).
  • Do eksportowanych plików CSV dodano kolumny z wymiarami netto oraz wymiarami do wycięcia.
  • Poprawiono błąd, który powodował błędną kolejność elementów na wydrukach.
  • Poprawiono błąd, który mógł powodować zawieszenie programu po wycofaniu wyników optymalizacji.
  • Poprawiono obsługę uszkodzonych plików XLSX.
  • Poprawiono ułożenie tekstów na drukowanych schematach, tak by były bardziej czytelne.
 • TonCut 8 - 8.1.20.10189
  04.09.2020 09:29:33

  Informujemy o nowej wersji programu TonCut 8. Nowa wersja zawiera następujące zmiany:

  • Poprawiono błąd, który mógł powodować zawieszenie programu w momencie akceptacji wyników.
  • Poprawiono błąd, który mógł powodować zmienianie rozmiaru okien programu za każdym razem gdy były otwierane.
 • TonCut 8 - 8.1.15.10152
  30.08.2020 15:26:11

  Informujemy o nowej wersji programu TonCut 8. Nowa wersja zawiera następujące zmiany:

  • Dodaliśmy identyfikatory zasobów.
  • Dodaliśmy mechanizm automatycznego generowania identyfikatorów zasobów powstałych z odpadu użytkowego.
  • Dodaliśmy możliwość wyboru czy program ma zarządzać stanami magazynowymi, czy nie.
  • Dodaliśmy możliwość zapisu resztek i odpadów do plików SSI jeśli program nie zarządza stanami magazynowymi.
  • Dodaliśmy możliwość priorytetyzacji zasobów.
  • Dodaliśmy możliwość wyboru które grupy materiałowe mają być użyte w optymalizacji.
  • Dodaliśmy możliwość wyboru jakie rozmiary zasobów (standardowe i/lub odpady użytkowe) mają być użyte w optymalizacji.
  • Dodaliśmy możliwość użycia do optymalizacji większej ilości zasobów niż dostępne w magazynie.
  • Znacząco poprawiliśmy wyniki sztucznej inteligencji.
  • Dodaliśmy możliwość filtrowania, ukrywania i usuwania wyników.
  • Listy zleceń i zasobów są teraz domyślnie posortowane wg kolejności wprowadzania.
  • Poprawiliśmy błąd, który mógł powodować zawieszenie programu w trakcie optymalizacji.
  • Poprawiliśmy błąd, który mógł powodować generowanie podwójnych cięć.
  • Poprawiliśmy błąd, który powodował zawieszenie programu przy próbie eksportu wyników, po ponownym wczytaniu ich z zakładki "Wyniki".

  W ciągu ostatnich kilku miesięcy zebraliśmy dużo informacji od użytkowników programu. Dlatego postanowiliśmy zmienić nasze plany rozwojowe. W wersji 8.1 planujemy jeszcze dodać:

  1. Pełną obsługę projektów/zleceń, czyli grupowanie elementów zleceń.
  2. Możliwość filtrowania elementów zleceń i zasobów po grupach materiałowych.
  3. Możliwość potwierdzania odpadu użytkowego zanim stanie się on pełnoprawnym zasobem.

  Następnie przystąpimy do pracy nad wersją 8.2, w której znajdzie się nowy algorytm do nestingu prostokątów oraz możliwość grupowania elementów tak by ich struktura po wycięciu była zgodna.

  W wersji 8.3 pojawi się optymalizacja dowolnych kształtów oraz wsparcie dla cięć skośnych przy optymalizacji 1D.

  Dopiero jak dodamy te wszystkie funkcjonalności, zajmiemy się pracą w sieci i innymi sposobami licencjonowania programu.

 • TonCut 8 - 8.0.148.9394
  19.05.2020 05:38:00

  Informujemy o nowej wersji programu TonCut 8. Nowa wersja zawiera następujące zmiany:

  • Akceptacja wyników - jeśli ilość dostępnego materiału spadnie do zera, to zostanie on usunięty z zasobów, pod warunkiem, że nie jest to rozmiar standardowy.
  • Wycofanie wyników - dodaliśmy usuwanie odpadu użytkowego powstałego w wyniku akceptacji wycofywanych wyników.
  • Dodano nazwę rozwiązania w stopce wydruku wyników.
© Codeton Software Regulamin i polityka prywatności